VÍNO DO NÁKLADOV

 Pripravili sme pre vás TIP na daňovo uznateľné výdavky.

Podmienky pre splnenie daňového výdavku:

  • Cena fľaše vína do 17 € bez DPH

  • Tiché alebo šumivé víno (aj sekt aj frizzante) s obsahom alkoholu 1,2% - 15%
  • Najviac vo výške do 5% zo základu dane

Príklady využitia tohto daňového výdavku:

1. Poďakovanie obchodným partnerom, darujte im napríklad kufrík s dvomi vínami

2. Odvďačte sa svojim zamestnancom za ich celoročné úsilie, darujte každému fľašu vína

3. Zorganizujte pre kolegov večierok, pripite si s vínom, ktoré vám zníži náklady

Zákon nestanovuje povinnosť označovať reklamné predmety obchodným menom alebo ochrannou známkou daňovníka.